Tuesday, July 24

Sumbangan Tamadun Yunani

Dari Segi:

Dewan Perundangan

Politik dan Perundangan

 • Sistem demokrasi diperkenalkan dan diwarisi oleh Athens -rakyat terlibat secara langsung dalam proses pembentukan kerajaan
 • Sistem demokrasi yang diamalkan adalah sekurangnya sama (ada juga perbezaan) dengan sistem demokrasi yang diamalkan pada kebanyakan negara hari ini
 • --contoh: Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen
 • Wujudnya mahkamah undang-undang berjuri, Majlis dan Dewan Perhimpunan.

Falsafah

 • Antara tokoh-tokoh falsafah Yunani yang terkenal adalah Socrates ("Bapa Falsafah Barat"), Plato (pengasas akedemi falsafah, pengarang karya "Republik"-negara harus diperintah oleh ilmuwan dan ahli falsafah), Aristotle (murid Plato, guru kepada Alexander the Great, membincangkan cara berfikir dengan teratur dalam karyanya "Politics"), Epicurus dan Zeno.
Patung Plato, Socrates dan Aristotle

Perkembangan Sains dan Matematik 

 • Antara tokoh-tokoh Yunani yang terkenal dalam bidang-bidang ini ada Thales (mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba), Pythagoras (mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon, juga memperkenalkan Teorem Pythagoras), Achimedes (ahli matematik dan fizik yang memperkenalkan teori isi padu air dan graviti), Hippocrates ("Bapa Perubatan") dan Hipparchus.
 • Herodotus
 •  Ptolemy pula merupakan tokoh utama dalam bidang astronomi Yunani.

Sejarah dan Kesusasteraan

Iliad
Dewa-dewa dalam mitos Yunani
 • Homer merupakan pujangga Yunani yang agung yang hasilkan epik--"Iliad" dan "Odyssey".
 • Tokoh sastera Yunani, Hesiod yang merupakan seorang penyair- karyanya "Theology" dan "Works and Days"
 • Thucydides (Pengasas Sejarah Saintifik) dan Herodotus ("Bapa Sejarah Dunia", juga pengarang karya "History of the Peloponnesian War") merupakan sejarahwan terkenal Yunani.
 • Yunani juga meninggal mitos-mitos dan legenda yang menarik. 

Stadium Olimpik
Kelangsungan Olimpik

Sukan

 • Sukan Olimpik berasas daripada Yunani.

Seni Bina dan Kesenian Visual

Patung seorang lelaki melempar cakera
Acropolis yang jelas dilihat dari Aeropagus (Hill of Ares)
 • Pembinaan Acropolis (untuk tujuan keagamaan dan sebagai pusat kegiatan Pericles), Parthenon (rumah berhala untuk Dewi Athena- mengingati kejayaan membebaskan diri daripada kuasa Persia) dan Pantheon (binaan bentuk kubah terbesar di dunia- tempat memuja, menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam) yang menjadi tumpuan dunia.
 • Orang Yunani mahir menghasilkan patung-patung manusia
  Parthenon
  Reka bentuk Pantheon

No comments:

Post a Comment